Višeplatformski razvoj mobilnih aplikacija sa alatom Xamarin | Ivan Curić | 14:00


play Danas se nudi nekoliko alata za razvoj višeplatformskih mobilnihi aplikacija. Predavanje će prikazati usporedbu tih platformi, budući je ključno odabrati tehnologiju koja će ponuditi najbolje rješenje ovisno o podržanim platformama, ciljanoj skupini korisnika, te sredstvima kojima raspolažemo. Jedna od napopularnijih platformi je Xamarin, koji nudi mogućnost korištenja programskog jezika C# i znanja .NET platforme za razvoj Windows Phone, Apple IOS i Android mobilnih aplikacija. Dođite poslušajte koliko se stvarno programskog koda može iskoristiti, a što se ipak mora posebno doraditi za svaku od platformi, te koja je dobra praksa za izradu nekih od najčešćih tipova aplikacija.